Úvodná stránka

Táto stránka je určená výhradne pre obyvateľov domu Arménska 6-8-10 (majitelia a nájomníci). 

Pre viac aktuálnych informácií – prihláste sa prosím pod svojím používateľským účtom

Ak ste majiteľ alebo nájomník, zaregistrujte sa a získajte tak prístup k informáciám ohľadne bytového domu v ktorom žijete.

Modernizácia kúreniaprihlásenie sa do aktuálnej realizácie tu.

Upozornenie:
Priestor objektu bytového domu Arménska 6-8-10 je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom.
Doba archivácie záznamu je maximálne 14 dní.

Prevádzkovateľ kamerového systému:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov Arménska 6-8-10

Účel spracovania a monitorovania osobných údajov:
Ochrana majetku, zdravia a života prevádzkovateľa a osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Kontakt pre monitorovanie kamerovým systémom:
info@armenska6810.sk alebo u správcu SBYT, s r.o.

Poštová adresa:
Kamerový systém
Arménska 6
821 06 Bratislava

Viac informácií o kamerovom systéme nájdete v:
Smernici o používaní kamerového systému Arménska 6-8-10

GDPR oznam