Modernizácia kúrenia – prihlasovanie sa do aktuálnej realizácie

Momentálne máme u nás v dome prerobených už 12 bytov na Kondenzačné kotle.

Ak ste vlastníkom bytu v bytovom dome Arménska 6-8-10 a chcete si dať namontovať nový Kondenzačný kotol, či už z dôvodu havárie starého Turbo kotla alebo pro-aktívne, vyplňte a odošlite prosím nasledovný formulár. Kondenzačné kotly je možné inštalovať až po úprave komína, ktorú na základe Vašej žiadosti dáme zrealizovať zazmluvnenou kominárskou firmou. Čím viac vlastníkov sa prihlási do jednej realizácie, tým bude nižšia cena na jednu nainštalovanú individuálnu spalinovú cestu.

Viac o projekte modernizácie kúrenia v našom dome sa môžete dočítať na stránke:
http://www.armenska6810.sk/p023-rekonstrukcia-kominov-a-kondenzacne-kotle/
(treba byť prihlásený do používateľského účtu)

Uveďte presné označenie kotla, či má vstavaný alebo externý zásobník.
Na tento Email bude zaslané potvrdenie o prijatí Vašej žiadosti na úpravu komína.