Odpočet vody za rok 2020

Váš odpočtový lístok za rok 2020 môžete zaslať aj elektronicky – vyplnením nasledovného formulára …

Upozornenie: Ak nevyplníte všetky požadované údaje správne, Vaše nahlásenie odpočtu nebude správcovi zaslané.

Na email, ktorý je potrebné zadať, Vám bude po manuálnej kontrole zaslané potvrdenie o preposlaní Vášho odpočtu.

Odpíšte sem prosím číselný údaj z Vášho vodomera v byte (posledné tri číslice údaju z vodomera oddeľte čiarkou - napríklad: 123,456)
Sem zadajte počet osobo-mesiacov za jednotlivé mesiace v roku 2020 ak sa stav počas roka oproti nahlásenému stavu zmenil.
Na tento e-mail Vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní odpočtu